แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

 
พนักงานเทศบาล/พนักงานครู และลูกจ้างประจำ
https://itas.nacc.go.th/go/iit/m36pbh
 
สำหรับประชาชนที่มารับบริการ
https://itas.nacc.go.th/go/eit/m36pbh

 
สำหรับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาติดต่อ
https://itas.nacc.go.th/go/eit/m36pbh

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ