ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำคอนกรีตถนนหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบล็อกระบายน้ำคอนกรีตถนนหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------

                             ตามที่เทศบาลเมืองชะอำได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างบล็อกระบายน้ำคอนกรีตถนนหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                             จ้างก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำคอนกรีตถนนหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หุ้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


                                                                  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


                                                                 (นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
                                                                 นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ