ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------

                       ตามที่เทศบาลเมืองชะอำ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                     
                      จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทเพชรกนกเพชรบุรี จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 
                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


                                                             นุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ
                                                            (นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
                                                             นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ