ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองโพธิ์ บ้านนางน้ำอ้อย (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองโพธิ์ บ้านนางน้ำอ้อย (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-----------------------------------------


                           ตามที่เทศบาลเมืองชะอำได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองโพธิ์ บ้านนางน้ำอ้อย (ชุมชนหนองคาง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                            ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองโพธิ์  บ้านนางน้ำอ้อย (ชุมชนหนองคาง)  (๓๐.๒๒.๒๐.๕๑) จำนวน ๑ โครงการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธนารัตน์วิศวกร (ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
                                                                         ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
                                                                     นุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ
                                                                     (นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
                                                                    นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
           
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ