สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชะอำ   
                                            นางทิพสินี  โตใหญ่
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
   
  นายภราดร  ฉวีนิรมล
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
     
 นางสาววิไลพร เลิศประดับพร
พนักงานบัญชี
 นายธนกร   เขียวอยู่
พนักงานทะเบียน

 นางภัทรจิตรา ส้มภา
พนักงานเขียนตั๋ว

     
นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว
 พนักงานรักษาของ
 
นายวันชาติ  พระศิลชัย
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
     
     

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ