สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชะอำ   
                                            นายสุวินัย  มาศภากร
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
   
นายอาทิตย์  สร้อยวัน
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
 นางสาวจุฑามาศ พลสังข์
พนักงานบัญชี
 นายธนกร   เขียวอยู่
พนักงานทะเบียน

 นางภัทรจิตรา ส้มภา
พนักงานเขียนตั๋ว

     
นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว
 พนักงานรักษาของ

 
นายวันชาติ  พระศิลชัย
พนักงานรักษาสถานที่
และความสะอาด
     
     

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ