สถานธนานุบาล
 
     
                                            นายเฉลิมพร  เรืองจุ้ย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
 
 
  นางสาวสุภาพร  แซ่ตัน
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
  
 นางสาวกฤษณา  เกิดแดง
พนักงานบัญชี

 นายธนกร   เขียวอยู่
พนักงานทะเบียน

 นางภัทรจิตรา ส้มภา
พนักงานเขียนตั๋ว


 
 
 
นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว
 พนักงานรักษาของ

 
นายวันชาติ  พระศิลชัย
พนักงานรักษาสถานที่
และความสะอาด
     
     

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:12 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้