ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำหลังธนาคารกสิกรไทย (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------
                       ตามที่เทศบาลเมืองชะอำได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำหลังธนาคารกสิกรไทย (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำหลังธนาคารกสิกรไทย (ชุมชนสหคาม) (๓๐.๒๒.๒๐.๕๑) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑


นุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ
(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ