กาละแมกะทิสด ชุมชนบ่อแขมด้านใต้        ผลิตโดย
           นายสุชาติ สินกลัด ร้านกอไผ่ ชุมชนบ่อแขมด้านใต้
           ที่ตั้งกลุ่ม 799/7 ถนนชลประทาน(บ่อแขม) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
           หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
           1. นายสุชาติ สินกลัด เบอร์โทรติดต่อ 087-1247599, 089-1300002
        สถานที่จัดจำหน่าย
           1. ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม โซน I 4 สระสรง (นั่งรถไฟจะจอดหน้าร้านพอดี)
           2. ออกร้านจำหน่ายในเทศกาลงานประจำปีทั้งภายในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้ เคียง
        ประวัติภัณฑ์กาละแมร้านกอไผ่
           กาละแมร้านกอไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหวานพื้นบ้านของชาวเพชรบุรี แหล่งกำเนิดเดิมมาจากบ้านเลขที่ 38 ซอย 5 หลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี (สูตรแม่บุญช่วย) ซึ่งมารดาจัดทำจำหน่ายให้ภายในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความนิยมในรสชาติ ปัจจุบันสามารถออกจำหน่ายทั้งภายใน และภายนอกจังหวัดเพชรบุรี และได้สืบทอดให้กับลูกหลานของตน จำนวน 10 คน ในกาทำเพื่อบริโภคและจำหน่าย มาตั้งแต่ พ.ศ.2480 โดยผม นายสุชาติ สินกลัด 1 ในจำนวนบุตรของแม่บุญช่วยได้นำมาผลิตที่ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ โดยยังคงไว้ในรสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังเช่นสูตตดั้งเดิมของคุณแม่ ปัจจุบันได้ดำเนินการทำและจำหน่ายเป็นสินค้าของชุมชนทั้งภายในและภายนอก จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เป็น "กาละแมร้านกอไผ่" ชุมชนบ่อแขมด้านใต เทศบาลเมืองชะอำ
        ติดต่อประสานงานโดย
           นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919
        สนับสนุนโดย
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ